San Isidro de Pérez Zeledón, código postal 11901.

Contacto principal

Pablo Guti´érrez Rodríguez
Director Investigación y Acreditación
Teléfono 27721232

Contacto de soporte

Informática UISIL
Teléfono 27726767